Rådgivningsselskapet MonsenHejna og First House, finansiell og corporate kommunikasjon

Oslo, 31. oktober 2009 – FIRST HOUSE, et nytt norskeid og kompetansetungt rådgivningsselskap innen finansiell og politisk kommunikasjon, styrker laget med ytterligere ressurser og seniorkompetanse. Fra årsskiftet blir kommunikasjonsfirmaet MonsenHejna, som har spisskompetanse på finansiell og corporate kommunikasjon, en viktig…