First House: Nytt kommunikasjonshus med topptung kompetanse innen politikk og finans

Fast House Nytt kommunikasjonshus med topptung kompetanse innen politikk og finansOslo, 24. oktober 2009 – FIRST HOUSE er navnet på et nytt og kompetansetungt rådgivningsselskap innen strategi, kommunikasjon og næringsutvikling. FIRST HOUSE skal jobbe med strategisk rådgivning innenfor de to områdene finansiell kommunikasjon/corporate kommunikasjon, og politikk/næringsutvikling/samfunn. Målgruppen er norske og utenlandske eiere- og eiermiljøer, toppledere i virksomheter, det politiske miljøet, offentlig sektor og organisasjoner. FIRST HOUSE skal bistå aktører som ønsker å øke sin innflytelse og styrke sine posisjoner gjennom tydeligere strategier og bedre kommunikasjon på alle nivåer.

FIRST HOUSE vil i tillegg være opptatt av å være en aktiv spiller, rådgiver og bidragsyter for regional vekst og næringsutvikling – som vi mener er en grunnpilar for å skape vekst i norsk privat og offentlig sektor.  På dette området vil virksomheten klart skille seg fra andre aktører i kommunikasjons-rådgivningsbransjen.

Oppstart skjer suksessivt etter hvert som rådgivere kommer om bord, men formell oppstart ventes å skje 1. januar 2010. Det teamet som foreløpig er på plass er:

  • Bjarne Håkon Hanssen (47), tidligere statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Bjørn Richard Johansen (44), strategisk rådgiver, SpareBank 1, tidligere kommunikasjonsdirektør i BNbank
  • Jan-Erik Larsen (46), tidligere statssekretær på Statsministerens kontor
  • Ketil Lindseth (32), tidligere statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Per Bjørkum (45), daglig leder, Trolltind Kommunikasjon

Rådgiverne Terje S. Hansen, Christine Eiken og Stine Vikesland i Trolltind AS, har fått tilbud om jobb i FIRST HOUSE AS.  Nåværende kunder i Trolltind vil bli forespurt om de vil bli kunde i FIRST HOUSE. Selskapet tar sikte på å ha ca. 15 ansatte i løpet av første kvartal 2009. FIRST HOUSE mål er å bli en av de største aktørene i kommunikasjonsrådgivningsbransjen. Både antall ansatte og partnere vil øke i tråd med selskapets vekstplaner og utvikling. Hovedkontoret vil være i Oslo. Selskapet skal fungere etter samme modell som anerkjente advokatfirmaer og meglerfirmaer er kjent for, hvor aktivt eierskap er forankret i partnerskapet.

– Med vår samlede kompetanse og vårt nettverk vil vi være en solid utfordrer i bransjen. Vi skal raskt bli toneangivende, og bli anerkjent for å gjøre gode og vanskelige prosjekter. Vi vil jobbe nært med corporate meglerhus i bank- og finansmarkedet, advokatbransjen og strategi- og forretningsutviklingsmiljøer som finnes i de nasjonale og internasjonale management-rådgivningsselskapene, sier Bjørn Richard Johansen, som er initiativtaker og styreleder i selskapet. Fremfor alt skal vi være kjent for å ha et team av kloke hoder, være en kompetent partner, ha gode diskusjoner i partnerskapet, og i felleskap utvikle beste praksis innenfor våre spesialområder. Sist men ikke minst; Det skal være gøy å jobbe hos og med FIRST HOUSE.

– Vår visjon er å være rådgiver i de vanskeligste kommunikasjonsutfordringene som opptar privat og offentlig sektor. Vår erfaring fra politikk på regjeringsnivå, finans og fra virkelige kriser og maktkamper, gjør oss til et team med verdifull erfaring, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Med på laget blir også Jan-Erik Larsen, som har vært statssekretær på Statsministerens kontor i to regjeringer, og blant annet fungert som pressetalsmann for statsministeren. Han har jobbet særlig mye med politisk kommunikasjon og politiske strategier på et overordnet nivå, og har lang erfaring med budskapsutforming og posisjonering. Han har i tillegg omfattende kompetanse om mediemarkedet fra flere lederstillinger i norske medier og har jobbet som rådgiver i egen virksomhet.

Selskapets samlede kompetanse representerer bred innsikt i hvordan makt utøves og flyttes, og hvordan politiske løsninger og kompromisser skapes. Flere av rådgiverne besitter unik kompetanse innen området politisk kommunikasjon. – Vår kompetanse og forståelse av det politiske landskapet i Norge er unikt. Vi vil i tillegg være opptatt av å være en aktiv spiller og bidragsyter for regional vekst – som vi mener er en grunnpilar for å skape vekst i norsk privat og offentlig sektor, sier Jan-Erik Larsen i en kommentar. – Vår tverrfaglige kompetanse, vårt brede kontaktnett og vår politiske forståelse bør bidra til at vi kan gi våre kunder gode analyser og råd, sier Bjørn Richard Johansen.

Det andre satsningsområdet er finansiell kommunikasjon, som skal ledes av tidligere Reuters-redaktør Per Bjørkum. For seks år siden etablerte han rådgivningsselskapet Trolltind, som har spesialisert seg innen finanskommunikasjon. Selskapet var en av Gasellevinnerne i 2008.

– Vi vil tilby bistand med alle typer kommunikasjon for bank- og finansbransjen, samt rådgivning innen IR og finansmarkedskommunikasjon for børsnoterte selskaper, kommunikasjonsrådgivning ved oppkjøp og fusjoner, maktkamper, samt ved børsintroduksjoner, i tillegg til generell omdømmeforvaltning for aktører i finansbransjen, sier Per Bjørkum.

FIRST HOUSE skal være en aktiv pådriver innen næringsutvikling. Også på dette området vil virksomheten klart skille seg fra andre aktører i kommunikasjonsrådgivningsbransjen. Vi vil ved etableringen ha samarbeidspartnere spredt rundt i alle regioner i Norge, sier Bjørn Richard Johansen.

– Gjennom bruk av kommunikasjon skal vi skape varige konkurransefortrinn og løsninger for våre kunder gjennom klok og ærlig forretningskritisk rådgivning, sier Bjørn Richard Johansen.

Statssekretær Ketil Lindseth i Helse- og omsorgsdepartementet, som har jobbet nært med Bjarne Håkon Hanssen i flere år, er en av gründerne i det nye selskapet. Bjarne Håkon Hansen har vært statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet side 2008. I årene 2005-2008 var han statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Bjarne Håkon Hansen ble innvalgt på stortinget for Nord-Trøndelag første gang i 1995. Ketil Lindseth har vært statssekretær og politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet i årene 2008-2009.  Han var politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007-2008. Før det jobbet han som seniorrådgiver i JKL Group, og i årene 2004 til 2006 var han samfunns- og kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund og olympiske komité.

Bjørn Richard Johansen, som er strategisk rådgiver for eiermiljøet i SpareBank 1 og tidligere kommunikasjonsdirektør i BNbank ASA, blir styreleder for virksomheten.

– Navnet FIRST HOUSE illustrerer vårt ambisjonsnivå, hvor topp kompetanse skal gi våre kunder de aller beste og mest verdifulle rådene, sier Bjørn Richard Johansen. – Vi skal bidra til å skape effektiv og god kommunikasjon mot ulike målgrupper for å skape ønskede resultater på vegne av våre oppdragsgivere, sier han.

Kort om FIRST HOUSE:
FIRST HOUSE skaper suksess for sine kunder innen privat og offentlig sektor gjennom å arbeide med posisjonering- og markedskommunikasjon for markedsledere og utfordrere. FIRST HOUSE bidrar til å skape gjennomslag og gode kompromisser gjennom klok politisk kommunikasjon, maksimere verdier for eiere gjennom å bidra til sterk regional utvikling og effektiv finansiell kommunikasjon, og ved å bygge sterke kulturer gjennom god internkommunikasjon. Videre bistår FIRST HOUSE som rådgiver og prosjektleder innen kriseledelse og krisekommunikasjon, maktkamper, juridiske tvister, Økokrim og Konkurransetilsyns-saker og i saker hvor omdømmet står på spill. FIRST HOUSE vil jobbe med døråpning for internasjonale virksomheter fra land som Kina, India og Østen for øvrig, samt fra Nord- og Sør-Amerika som trenger gode rådgivere i forbindelse med sin etablering og markedstilgang i det norske markedet. FIRST HOUSE skal være en aktiv bidragsyter som bistår aktører med interesse for regional vekst i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet, i innlandet og i Sør-Norge. FIRST HOUSE har før oppstart inngått en rekke samarbeidsavtaler med regionale rådgivningsmiljøer som har solid lokal forankring. Tilsvarende har FIRST HOUSE inngått samarbeidsavtaler med ledende kommunikasjonsrådgivende virksomheter i Norden, Europa, Asia/Østen og Sør- og Nord-Amerika. Videre har selskapet inngått avtale om samarbeid med corporate kommunikasjonsselskapene Hallvarsson&Halvarsson i Sverige, Bottomline i Danmark og Cocomms i Finland. Det er også inngått samarbeidsavtale med Nordic eMarketing på Island, som er et spesialisert selskap innen utnyttelse av sosiale medier og webbasert kommunikasjon. Selskapet tar sikte på å ha ca. 15 ansatte i første kvartal 2010.

Kort om de enkelte partnere i FIRST HOUSE:

Bjarne Håkon Hanssen, (født 1962 i Bangsund sør for Namsos i Nord-Trøndelag og bosatt i Oslo), tidligere statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Politiske verv: 2008- :  Statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, 2005-2008: Statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2003-2005: Leder i Arbeiderpartiets arbeidsgruppe for europadebatt, 2001-2005: Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, 2001-2005: Medlem i Arbeiderpartiets gruppestyre, 2000-2001: Statsråd, Landsbruksdepartementet, 1997-2001: Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, 1995-1997: Fylkesordfører i Nord-Trøndelag, 1989-1993: Vararepresentant på Stortinget fra Nord-Trøndelag, 1980-1982: Leder for AUF i Nord-Trøndelag. Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner: 2001-2005:  Sosialkomiteen, 2001-2005: Konsultasjonsorganet for EØS-saker, 1997-2001: Valgkomiteen, 1997-2001: Næringskomiteen. Yrkeserfaring: 1989-1991: Rådmann i Fosnes kommune, 1987-1989: Bestyrer for Klingenbergheimen HVPU. Utdanning: 1985: Allmennlærerutdanningen, Levanger Lærerhøgskole. Andre verv: 1995-1997: Leder for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. For kontakt med Bjarne Håkon Hanssen, påtroppende strategisk rådgiver, Politisk kommunikasjon, via mobil 47 800 100, e-post via brj@firsthouse.as

Bjørn Richard Johansen, (født 1965 og opprinnelig fra Skien i Telemark og bosatt på Snarøya i Bærum) strategisk rådgiver for SpareBank 1 og avtroppende kommunikasjonsdirektør i BNbank. En av landets mest erfarne rådgivere innenfor rådgivning av toppledere, mediehåndtering i norske og internasjonale medier, posisjonering, myndighetskontakt og kommunikasjon. Bjørn Richard Johansen var koordinator for Islands kriseledelsesenhet som han ble bedt om å bygge opp i forbindelse med finanskollapsen som rammet republikken høsten 2008. I denne rollen rapporterte han til Statsministerens kontor på Island. Før det var han global kommunikasjonsdirektør med ansvar for kommunikasjon i 14 land i Glitnir i 3 år, viseadm. direktør i Burson-Marsteller i 4 år, informasjonsdirektør i Hakon Gruppen i 3 år, rådgiver i Burson-Marsteller i 5 år, journalist i NRK i 3 år, koordinator for krisenettverk i forsvaret i 4 år og startet sin karriere innen fagfeltet som politisk sekretær i Unge Høyres Landsforbund. Bjørn Richard Johansen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Uppsala og har befalsutdanning i fra forsvaret. Bjørn Richard Johansen er nestleder i Hærens Informasjonsoffiserers Forening og sitter som styremedlem i Kommunikasjonsforeningen, som organiserer ca. 3.300 medlemmer i norsk kommunikasjonsbransje. For kontakt med Bjørn Richard Johansen, initativtaker og styreleder, mobil 47 800 100, epost: brj@firsthouse.as

Jan-Erik Larsen, (født i 1963 og bosatt i Kristiansund i Møre- og Romsdal), tidligere statssekretær på Statsministerens kontor i to perioder, for Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001, og i Stoltenbergs andre regjering fra 2008-2009. Ellers lang politisk erfaring fra AUF og Arbeiderpartiet, tidligere valgt medlem av både Kristiansund bystyre og Møre og Romsdal fylkesting.   Yrkeserfaring: 2008-2009: Statssekretær ved statsministerens kontor, 2005-2008: Sjefredaktør og administrerende direktør i Tidens Krav, 2004-2005: Kommunikasjonsrådgiver med egen virksomhet, 2003-2004: Konsernredaktør i A-pressen, 2001-2003: Spesialrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, 2000-2001: Statssekretær og pressetalsmann ved Statsministerens kontor, 1998-2000: Konsernredaktør i A-pressen, 1993-1998: Sjefredaktør og administrerende direktør i Telemarksavisa, 1990-1993: Ansvarlig redaktør og disponent i Tidens Krav, 1981-1990: Journalist, vaktsjef og redaksjonssjef i flere aviser, blant andre Nordmørsposten, Arbeider-Avisa og Dagbladet. Utdanning: Historie grunnfag (1997), ellers deleksamener i sosiologi, medier og kommunikasjon og spansk språk og kultur. For kontakt med Jan-Erik Larsen, strategisk rådgiver, direktør, Politisk kommunikasjon, mobil 995 41 967, epost: jel@firsthouse.as

Ketil Lindseth (født 1977 i Steinkjer i Nord-Trøndelag og bosatt i Oslo), tidligere statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 2008-2009: Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, 2007-2008: Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2007-2007: Seniorrådgiver JKL Group, 2004-2006: Samfunns- og kommunikasjonssjef, Norges idrettsforbund og olympiske komité, 2002-2004: Kommunikasjonsrådgiver, selvstendig næringsdrivende, 2000-2002: Politisk rådgiver, Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Utdanning: 1999-2000: Grunnfag medievitenskap, NTNU, 1997-1998: Grunnfag sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Verv: 1999-2004: Medlem Nord-Trøndelag fylkesting, 1999-2001: Medlem AUFs sentralstyre, 1997-1999: Leder AUF i Nord-Trøndelag, 1996-1997: Fylkessekretær AUF i Nord-Trøndelag. For kontakt med Ketil Lindseth, påtroppende strategisk rådgiver, Politisk kommunikasjon, via mobil 419 00 286, e-post: kl@firsthouse.as

Per Bjørkum, (født 1964 i Oslo), er daglig leder rådgiver, Trolltind Kommunikasjon. Per Bjørkum er utdannet siviløkonom og MBA. Han har bred erfaring både som journalist og som kommunikasjonsrådgiver. Bjørkum startet sin karriere som finansanalytiker i Kredittkassen og Norse Securities, før han gikk over som journalist og redaktør i Reuters Norge. I fire år jobbet han som informasjonsdirektør i NetCom, og var med på å snu selskapet fra en ukjent operatør til et av Norges ledende selskaper innen IT og kommunikasjon. Da Bjørkum jobbet i NetCom, ble han to år på rad kåret til “Årets informasjonssjef” av norske journalister. Bjørkum jobbet som informasjonsrådgiver i GCI Monsen, før han startet Trolltind Kommunikasjon i 2003. Trolltind Kommunikasjon var blant Gasellebedriftene i 2008, og har et bredt spekter av små, mellomstore, og store bedrifter som kunder. For kontakt med Per Bjørkum, strategisk rådgiver, direktør, Finansiell kommunikasjon, mobil 922 55 777, epost: pb@firsthouse.as

Kontaktpersoner i FIRST HOUSE:

Bjørn Richard Johansen, initiativtaker og styreleder, mobil 47 800 100, e-post: brj@firsthouse.as

Jan-Erik Larsen, strategisk rådgiver, direktør, Politisk kommunikasjon, mobil 995 41 967, e-post: jel@firsthouse.as

Per Bjørkum, strategisk rådgiver, direktør, Finansiell kommunikasjon, mobil 922 55 777, e-post: pb@firsthouse.as

Bjarne Håkon Hanssen, strategisk rådgiver, via mobil 47 800 100, e-post: brj@firsthouse.as

Ketil Lindseth, strategisk rådgiver, via mobil 419 00 286, e-post: kl@firsthouse.as

Stine Vikesland, rådgiver (i barselpermisjon), via mobil 995 55 777, e-post: sv@firsthouse.as

Christine Eiken, rådgiver, mobil 416 91 716, e-post: ce@firsthouse.as

Terje S. Hansen, rådgiver, 99 21 67 85, e-post: tsh@firsthouse.as

Be Sociable, Share!