Úspornou mrazírnou k vysoké hustotě zaskladnění

Každá uskladněná jednotka v mrazírně znamená energetické a prostorové nároky pro provozovatele a s tím spojené provozní a investiční náklady. Vyšší kapacita mrazírny tyto náklady sníží ať už se mrazírna plánuje či rekonstruuje.

Se správně zvolenou skladovací technologií se dá uspořit prostor i provozní náklady, což je zejména v případě skladování v mrazírnách při současných cenách za energie jedno z nejdůležitějších kritérií pro jejich provoz.

Nevyužitým místem v mrazírnách je především velký počet prázdných uliček pro manipulační techniku a vysoké stropy skladovacích hal. Kvůli nim vzniká zbytečný prostor, který zvyšuje náklady na jednu uskladněnou jednotku. Řešení je přitom vcelku snadné – zbavit se těchto nevyužitých míst.

Instalace pojízdných regálů vyplní prázdné uličky a ponechá pouze jednu uličku, která se přesunem regálů vytvoří v místě, které je třeba zpřístupnit. Zvýšení regálů na maximální možnou výšku pak vytvoří další skladovací prostor. Kapacita mrazírenského skladu se tak zvýší skoro dvojnásobně. Při výstavbě nové mrazírny se s použitím pojízdných regálů sníží náklady na zřízení jednoho skladovacího místa až o 37% a energetické provozní náklady až o 52%.

Tímto ale škrty provozních nákladů mrazírenského skladu nekončí. Jedním z příslušenství je možnost osvětlení pouze v otevřené uličce, což vede k dalším provozním úsporám, a režim rovnoměrného rozestavění regálů při zamrazování. Další provozní režimy se dají vytvořit na přání zákazníka. Celý sklad je řízen řídící jednotkou s dotykovým displejem, případně i dálkovým ovládáním.

Ačkoliv instalace pojízdného zařízení v nově vybudovaném skladě vyžaduje určitou přípravu, je možná i v případě, že se s touto technologií od začátku výstavby nepočítalo.

Pokud se jedná o rekonstrukci stávající mrazírny, celý proces od rozhodnutí po zprovoznění zrekonstruované haly trvá zpravidla tři měsíce. Odpadá tedy výstavba nové mrazírenské haly, a zdlouhavé řízení na stavebním úřadě. Kompletní odstávka rekonstruovaného skladu není zpravidla delší než deset týdnů.

Firma Kredit má s vybavením mrazíren skoro dvacetileté zkušenosti. Po celé Evropě již vybavila více než 300 mrazírenských skladů. Veškeré pojízdné skladovací zařízení podléhá přísným kontrolám kvality a splňuje bezpečnostní normy Evropské Unie.

Více se o firmě Kredit dozvíte na webu www.kredit.cz.

Be Sociable, Share!